Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb.

Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Fyzické nebo právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha
majetku a osob a služby soukromých detektivů a vyšetřovatelů, musí
nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
předložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující odbornou
způsobilost podle tohoto zákona. Nebudou-li doklady v této lhůtě
doloženy, příslušný živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

2. Fyzické a právnické osoby podnikající v koncesovaných živnostech
podle přílohy č. 3 živnostenského zákona s předmětem podnikání ostraha
majetku a osob a služby soukromých detektivů musí nejpozději ve lhůtě
36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistit a na požádání
příslušného živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k
ostraze života a majetku osob a služby soukromých detektivů budou
vykonávány zaměstnanci, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti
podle přílohy č. 5 tohoto zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a
tohoto zákona.


Živnostenský zákon ›  Čl. XIX zákona č. 274/2008 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500278