Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - 28 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » 28

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY28

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800031