Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - Příloha 2 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » Příloha 2

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPříloha 2

Úřady práce podle § 8 odst. 2 a vymezení jejich územních obvodů

1. Úřad práce hl. města Prahy.

Správním obvodem je území hl. města Prahy.

2. Úřad práce v Příbrami.

Správním obvodem jsou území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ,
Příbram a Rakovník.

3. Úřad práce v Českých Budějovicích.

Správním obvodem jsou území okresů České Budějovice, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

4. Úřad práce v Plzni.

Správním obvodem jsou území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany a Tachov.

5. Úřad práce v Karlových Varech.

Správním obvodem jsou území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.

6. Úřad práce v Ústí nad Labem.

Správním obvodem jsou území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny,
Most, Teplice a Ústí nad Labem.

7. Úřad práce v Liberci.

Správním obvodem jsou území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec a Semily.

8. Úřad práce v Hradci Králové.

Správním obvodem jsou území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod,
Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

9. Úřad práce v Pardubicích.

Správním obvodem jsou území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí
nad Orlicí. ^10)

10. Úřad práce v Jihlavě.

Správním obvodem jsou území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč a Žďár nad Sázavou.

11. Úřad práce Brno-město.

Správním obvodem jsou území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov,
Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

12. Úřad práce v Olomouci.

Správním obvodem jsou území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov
a Šumperk.

13. Úřad práce v Ostravě.

Správním obvodem jsou území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná,
Nový Jičín, Opava a Ostrava-město.

14. Úřad práce ve Zlíně.

Správním obvodem jsou území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a
Zlín.

* * *

1. Zákon č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o
státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, nabyl účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení (1. června 2005).

2. Zákon č. 202/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho
vyhlášení (27. května 2005).

3. Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o inspekci práce, nabyl účinnosti dnem 1. července
2005.

4. Zákon č. 350/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony, nabyl účinnosti 30. dnem po dni jeho vyhlášení
(13. října 2005).

5. Zákon č. 382/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním
dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. ledna
2006).

6. Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.

7. Zákon č. 428/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti 30. dnem
po dni jeho vyhlášení (24. listopadu 2005).

8. Zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o
územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.

9. Zákon č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společenství a o
změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech),
ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona
č. 562/2004 Sb., nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (23. prosince
2005).

10. Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o sociálních službách, nabyl účinnosti dnem 1.
července 2006, s výjimkou čl. XVIII bodu 2, pokud jde o § 8 odst. 1
písm. n) bod 5, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.

11. Zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v
hmotné nouzi, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007.

12. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů, nabyl účinnosti prvním dnem třetího
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2006).

13. Zákon č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem
vyhlášení (27. dubna 2006).

14. Zákon č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o
azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. září 2006.

15. Zákon č. 214/2006 Sb., který se mění zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti prvním dnem třetího
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. srpna 2006).

16. Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákoníku práce, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, s
výjimkou čl. XLIX bodů 3, 6 a 9 až 12, které nabyly účinnosti dnem jeho
vyhlášení (7. června 2006).

17. Zákon č. 159/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o
investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních
pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho
vyhlášení (2. července 2007).

18. Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o
Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, nabyl
účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni
vyhlášení (1. srpna 2007).

19. Zákon č. 213/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o
státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.,
nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (22. srpna 2007).

20. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, nabyl
účinnosti dnem 1. ledna 2008.

21. Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony, nabyl účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení (1. ledna 2008).

22. Zákon č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (21. prosince 2007).

23. Zákon č. 57/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti patnáctým
dnem ode dne jeho vyhlášení (12. března 2008).

24. Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
nabyl účinnosti dnem 1. července 2008.

25. Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně
některých souvisejících zákonů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009.

26. Zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nabyl účinnosti
dnem 1. ledna 2009.

27. Zákon č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, nabude účinnosti dnem 1. července
2009, s výjimkou čl. III bodů 7 až 17, které nabyly účinnosti dnem 1.
ledna 2009.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Zákon o zaměstnanosti ›  Příloha 2

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800271