Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYEVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ

Paragrafy:   § 102  

§ 102

(1) Úřad práce vede evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných
příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České
republiky uvedených v § 3 odst. 3, kteří nastoupili do zaměstnání,
evidenci cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání, evidenci
cizinců, kteří jsou držiteli zelené karty, a evidenci cizinců, u nichž
se nevyžaduje povolení k zaměstnání podle § 98 písm. a) až e) a j) až
p). Evidence obsahuje údaje uvedené v § 92 odst. 3 a dále pohlaví
těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace
ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání a vzdělání požadované
pro výkon povolání.

(2) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie, jejich
rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana
České republiky uvedených v § 3 odst. 3, a evidenci cizinců, které
zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním
zaměstnavatelem. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm.
a), b), c) a e) a dále pohlaví těchto fyzických osob, zařazení podle
odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší
dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na
kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání a na kterou jim byl
povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání k
výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem.

(3) Údaje o fyzických osobách uvedených v odstavci 1 a vedených v
evidenci úřadu práce nebo v evidenci zaměstnavatele lze sdělovat, jen
dají-li k tomu tyto osoby písemný souhlas, nebo v případech, kdy tak
stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ ›  HLAVA III - EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE A CIZINCŮ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800192