Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 7 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 7

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 7

(1) Úřady práce jsou správní úřady. V čele úřadu práce je ředitel; jeho
jmenování a odvolání se řídí zvláštním právním předpisem ^10).

(2) Správní obvody úřadů práce jsou shodné s územními obvody
okresů ^11 ^11). Správním obvodem Úřadu práce hlavního města Prahy je území
obvodů hlavního města Prahy ^11 ^11). Názvy a sídla úřadů práce jsou uvedeny
v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má
být zaměstnání vykonáváno, nebo bydlištěm fyzické osoby, jejíž
zdravotní stav úřad práce posuzuje, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) K zabezpečení spolupráce na trhu práce vytvářejí úřady práce
poradní sbory složené zejména ze zástupců odborových organizací,
organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně
postižených a územních samosprávných celků. Účelem poradních sborů je
koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje
lidských zdrojů v příslušném správním obvodu. Poradní sbory se
vyjadřují zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti, programům rekvalifikace, organizaci
poradenské činnosti, opatřením na podporu rovného zacházení se všemi
fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a k hromadnému
propouštění.

(5) Úřady práce vytvářejí za účelem posouzení vhodné formy pracovní
rehabilitace osob se zdravotním postižením odborné pracovní skupiny,
složené zejména ze zástupců organizací zdravotně postižených a zástupců
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním
postižením.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800104