Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 9a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 9a

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 9a

(1) Na postup při vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) se
nevztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení o základních zásadách
činnosti správních orgánů, ustanovení o vyloučení z projednávání a
rozhodování věci a ustanovení o spisu.

(2) Lhůta pro vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) činí 30
kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu
delší. Brání-li vydání posudku ve lhůtě podle věty první závažné
důvody, sdělí úřad práce neprodleně tyto důvody orgánu, který o
posouzení požádal; v těchto případech se lhůta podle věty první
prodlužuje až o 30 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který o
posouzení požádal, jinou lhůtu.

(3) Úřad práce zašle orgánu, který o vydání posudku podle § 8 odst. 1
písm. n) požádal, pouze ty části posudku, které neobsahují údaje o
zdravotním stavu posuzované fyzické osoby.

(4) Úřad práce zašle okresní správě sociálního zabezpečení do 7 dnů
kopii posudku vyhotoveného podle § 8 odst. 1 písm. n), pokud o to tato
správa požádá z důvodu zjištění zdravotního stavu fyzické osoby pro
účely důchodového a nemocenského pojištění.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800107