Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 9b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 9b

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 9b

(1) Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na žádost úřadu práce
nebo lékaře určeného úřadem práce

a) provést vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby,

b) zpracovat lékařské podklady ve vyžádaném rozsahu, jichž je třeba k
posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.

(2) Zdravotnická zařízení jsou povinna bezplatně lékaři uvedenému v
odstavci 1 na jeho žádost sdělit informace potřebné pro posouzení
zdravotního stavu, umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace a na
nezbytně nutnou dobu zapůjčit zdravotnickou dokumentaci v rozsahu
potřebném pro posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.

(3) Zdravotnické zařízení plní povinnosti podle odstavců 1 a 2 ve lhůtě
určené úřadem práce nebo lékařem uvedeným v odstavci 1, a není-li tato
lhůta určena, do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrželo žádost.

(4) Výše úhrady za výkony podle odstavce 1 se řídí seznamem zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami ^14) a zvláštními právními předpisy ^14a).
Úhradu poskytne příslušný úřad práce, který si provedení výkonu
vyžádal, a to na základě vyúčtování předloženého zdravotnickým
zařízením. To platí obdobně i pro náhradu poštovného za zaslání
zdravotnické dokumentace podle odstavce 2.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800108