Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 12 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 12

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 12

(1) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je
zakázáno činit nabídky zaměstnání, které

a) mají diskriminační charakter,

b) nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo

c) odporují dobrým mravům.

(2) Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace
týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických
postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického
přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s
§ 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní
údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených
zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je
zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje.
Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem
fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Ustanovení § 4 odst. 3
platí i zde.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800111