Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 17 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 17

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 17

(1) Osobní údaje o fyzických osobách a údaje o zaměstnavatelích lze
získávat, zpracovávat a sdělovat jen pro účely zprostředkování
zaměstnání, poskytování příspěvků na nástroje a opatření aktivní
politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a statistické účely. Pokud tento zákon nestanoví
jinak, platí pro zpracování osobních údajů zvláštní právní předpis ^19 ^19 ^19).

(2) Osobní údaje o fyzických osobách, kterým úřad práce nebo agentura
práce zprostředkovává zaměstnání nebo poskytuje další služby podle
tohoto zákona, lze zpracovávat pouze se souhlasem osob, jichž se tyto
údaje týkají.

(3) Ke zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým úřad práce
zprostředkovává zaměstnání v rámci členských států Evropské unie, a k
předání těchto údajů, jakož i údajů o dobách zaměstnání fyzických osob
v České republice do členských států Evropské unie a Evropskému
koordinačnímu výboru se nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních
údajů podle zvláštního právního předpisu ^19 ^19 ^19).

(4) Ke zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým úřad práce
zprostředkovává zaměstnání mimo území členských států Evropské unie, ke
zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým agentury práce
zprostředkovávají zaměstnání do zahraničí, k předání těchto údajů,
jakož i údajů o dobách zaměstnání fyzických osob v České republice do
zahraničí se vyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle
zvláštního právního předpisu ^19 ^19 ^19).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800120