Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 18 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 18

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 18

(1) Úřady práce zprostředkovávají zaměstnání na celém území České
republiky; v případech stanovených vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k
jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,
mohou zprostředkovávat zaměstnání z území České republiky do zahraničí
a ze zahraničí na území České republiky. Zaměstnání do zahraničí lze
zprostředkovat jen se souhlasem uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o
zaměstnání.

(2) Úřady práce zprostředkovávají zaměstnání podle právních předpisů
Evropských společenství upravujících volný pohyb osob v rámci
Evropských společenství ^20).

(3) Zprostředkování zaměstnání úřady práce je bezplatné.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800121