Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 19 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 19

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 19

(1) Fyzická osoba si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím úřadu
práce, a to jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání.
Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může
fyzická osoba požadovat u kteréhokoliv úřadu práce.

(2) Úřad práce je povinen poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o
zaměstnání o právech a povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat
úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o
povinnosti řídit se pokyny tohoto úřadu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800122