Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 20 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 20

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 20

(1) Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání.
Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání,

a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ^21),

b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní
pracovní doby ^22 ^22),

c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než
3 měsíce a

d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno
její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání,
možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

(2) Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové
zaměstnání, které

a) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a d), nebo

b) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a),

c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní
pracovní doby ^22 ^22).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800123