Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 22 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 22

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 22

Zájemce o zaměstnání

(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o
zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do
evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České
republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné
zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.

(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden
v evidenci zájemců o zaměstnání.

(3) Úřad práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě
žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání
neposkytuje úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou
součinnost nebo ji maří. Úřad práce je povinen po ukončení vedení v
evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat
do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800125