Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 23 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 23

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 23

Evidence zájemců o zaměstnání

Evidence zájemců o zaměstnání obsahuje zejména identifikační údaje
zájemce o zaměstnání, údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních
zkušenostech, zájmu o určitá zaměstnání a údaje o jeho zdravotních
omezeních souvisejících se zprostředkováním zaměstnání. Údaje z
evidence zájemců o zaměstnání jsou určeny výhradně pro účely
zprostředkování zaměstnání a pro statistické účely.

Uchazeč o zaměstnáníAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800126