Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 26 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 26

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 26

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

(1) Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem
podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická
osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po
skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25
odst. 1, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za
náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání
ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.

(2) Žádost o zprostředkování zaměstnání obsahuje zejména identifikační
údaje uchazeče o zaměstnání a souhlas s jejich zpracováním, údaje o
jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájmu o určitá
zaměstnání, zdravotních omezeních a údaje, které uchazeče o zaměstnání
omezují v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání.

(3) Nesplňuje-li fyzická osoba podmínky pro zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání, vydá o tom úřad práce rozhodnutí.

Evidence uchazečů o zaměstnáníAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800129