Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 27 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 27

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 27

(1) Evidence uchazečů o zaměstnání obsahuje údaje uvedené v žádosti o
zprostředkování zaměstnání a dále údaje o průběhu zprostředkování
zaměstnání, součinnosti uchazeče o zaměstnání s úřadem práce a
poskytování služeb v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a pracovní
rehabilitace. Údaje z evidence uchazečů o zaměstnání jsou určeny pro
účely zprostředkování zaměstnání, pro statistické účely a pro účely
stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání úřadu práce; změny těchto
skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit
nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně
nebo písemně oznámit důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve
stanoveném termínu.

(3) Nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání a jejich změny osvědčit jinak, může úřad práce
připustit jejich osvědčení čestným prohlášením.

(4) Uchazeči o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání bydliště a splní oznamovací povinnost podle
odstavce 2, převede úřad práce ke dni změny bydliště evidenci uchazeče
o zaměstnání na úřad práce příslušný podle jeho nového bydliště.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800130