Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 28 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 28

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 28

Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušný úřad práce (§ 24) o
zprostředkování zaměstnání úřadem práce, v jehož správním obvodu se z
vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se úřady práce do 10
kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho
zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto
zákona úřad práce, v jehož správním obvodu se uchazeč o zaměstnání
skutečně zdržuje. Jestliže se úřady práce nedohodnou, určí
ministerstvo, který úřad práce bude zprostředkovávat zaměstnání a
vykonávat další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800131