Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 32 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 32

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 32

(1) Při skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je úřad práce
povinen vydat uchazeči o zaměstnání potvrzení o době vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání a o poskytování podpory v nezaměstnanosti a
podpory při rekvalifikaci.

(2) Úřad práce je povinen po ukončení vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání (§ 29) a vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30)
zablokovat údaje týkající se uchazeče o zaměstnání do doby, než
nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800135