Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 33 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 33

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 33

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání

(1) Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o
zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z
jiných vážných důvodů potřebují. Jsou to zejména

a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67),

b) fyzické osoby do 20 let věku,

c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,

d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,

e) fyzické osoby starší 50 let věku,

f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání
nepřetržitě déle než 5 měsíců,

g) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se
rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně
obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky
nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody
nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a
fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

(2) Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce
slouží individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument,
který vypracovává úřad práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání.
Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a
časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti
uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu
individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace,
zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání.
Individuální akční plán vypracuje úřad práce vždy, pokud je uchazeč o
zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než
5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost úřadu
práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a
vyhodnocování, a to v termínech stanovených úřadem práce, a plnit
podmínky v něm stanovené.

Volná pracovní místaAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800136