Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 37 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 37

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 37

Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje
identifikační údaje zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního
místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a
požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace
o pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní
místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Dále
evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu
neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Evidence může dále
obsahovat zejména informace o možnostech ubytování, dojíždění do
zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800140