Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 37a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 37a

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 37a

(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zelené karty. Centrální evidence obsahuje údaje
uvedené v § 37.

(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se
rozumí pracovní místo,

a) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce, s
výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků ^32e) a
pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají
státní správu ^32f), nebo

b) které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci
volných pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál.

Se zveřejněním pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních
míst obsaditelných držiteli zelené karty musí zaměstnavatel udělit
souhlas.

(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty podání
žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí této žádosti.
Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání
zelené karty, případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území
České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění
žádosti, a den vydání zelené karty.

(4) Neprodleně po vydání zelené karty Ministerstvo vnitra elektronicky
sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému byla vydána
zelená karta, a pracovní místo, pro které byla zelená karta vydána;
rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení její platnosti, o
jejím zrušení, případně zániku.

(5) Ministerstvo v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zelené karty nezveřejní volné pracovní místo
nebo volné pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho
obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce; u míst vhodných pro
klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího souhlasu
ministra práce a sociálních věcí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800141