Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 38 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 38

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38

Úřad práce volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a
zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje,
včetně zveřejnění v elektronických médiích. Úřad práce nenabízí a
nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru
nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst. 2) a jinými
právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Úřad práce rovněž
nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u
zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti
vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, které kontroluje
Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po
dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800142