Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 44 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 44

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 44

(1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při
rekvalifikaci neposkytuje po dobu

a) poskytování starobního důchodu,

b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek
nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z
účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25
odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5,

c) vazby.

(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 úřad práce poskytování podpory v
nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci rozhodnutím zastaví.

(3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po
dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800148