Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 48 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 48

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do
evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po
uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního
předpisu ^32g) v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v
nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním
nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce
kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v
nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být
splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1
písm. a)].Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800152