Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 51 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 51

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 51

(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve
výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající
podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.
až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve
kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)]
započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední
zaměstnání,

b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého
výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo

c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací
základ.

(2) Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání v případech
uvedených v odstavci 1 stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v
národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání
nastoupil na rekvalifikaci.

(3) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje v případech uvedených v § 50
odst. 4, pokud je znám alespoň jeden z průměrných měsíčních čistých
výdělků nebo vyměřovací základ.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800155