Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 52 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 52

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 52

Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním
žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění,
který však splnil podmínku celkové doby předchozího zaměstnání
stanovenou v § 39 odst. 1 písm. a), se podpora v nezaměstnanosti
stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné
činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění. Stejně se postupuje v
případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zahájením rekvalifikace
vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800156