Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 53 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 53

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 53

(1) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné
po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční
období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V
odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další splátce
zúčtovány.

(2) Jsou-li splněny podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti
nebo podpory při rekvalifikaci jen po část kalendářního měsíce, náleží
podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci v poměrné výši
odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto podmínky byly splněny.
Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800157