Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 54 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 54

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 54

(1) Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora
při rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání neprávem odepřena nebo
přiznána anebo poskytována v nižší částce, než v jaké náležela, anebo
přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela, dodatečně se
přizná nebo zvýší a doplatí. Obdobně se postupuje, bylo-li příslušným
orgánem rozhodnuto, že skončení pracovněprávního nebo jiného pracovního
vztahu v případě uvedeném v § 39 odst. 2 písm. a) je neplatné.

(2) Bylo-li uchazeči o zaměstnání neprávem odepřeno zařazení do
evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti mu náleží při
splnění stanovených podmínek ode dne zařazení do evidence, nežádá-li o
její přiznání k pozdějšímu datu.

(3) O dodatečném přiznání nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti nebo
podpory při rekvalifikaci vydá úřad práce rozhodnutí.

(4) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci
nebo jejich jednotlivých splátek zaniká uplynutím 5 let ode dne, od
kterého náležela nebo splátky měly být poskytnuty.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800158