Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 57 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 57

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 57

(1) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se
neposkytují do ciziny, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž
ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,
nestanoví jinak.

(2) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího
kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého
statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800161