Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 60a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 60a

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 60a

Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání
právnické nebo fyzické osobě je souhlas Ministerstva vnitra; o tento
souhlas žádá ministerstvo. Ministerstvo vnitra je povinno do 15
kalendářních dnů ode dne obdržení této žádosti doručit ministerstvu své
stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování; neučiní-li tak do
konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke
zprostředkování souhlasí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800165