Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 62 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 62

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 62

(1) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném právnické osobě se
uvedou

a) identifikační údaje,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení odpovědného zástupce,

c) územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro které se
zprostředkování zaměstnání povoluje,

d) doba, na kterou se povolení vydává.

(2) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném fyzické osobě se
uvedou

a) identifikační údaje fyzické osoby, s výjimkou rodného čísla,

b) územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro které se
zprostředkování zaměstnání povoluje,

c) doba, na kterou se povolení vydává.

(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu
3 let; povolení lze vydat opakovaně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800167