Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 66 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 66

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 66

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k
výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu

Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b)
se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti
mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u
uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k
výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném
přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního
předpisu ^42). Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u
uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800171