Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 68 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 68

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 68

(1) Úřad práce vede evidenci osob se zdravotním postižením, kterým
poskytuje služby podle tohoto zákona. Evidence obsahuje identifikační
údaje o osobě se zdravotním postižením, údaje o omezeních v možnostech
jejího pracovního uplatnění ze zdravotních důvodů, údaje o právním
důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením,
a údaje o poskytování pracovní rehabilitace.

(2) Údaje z evidence osob se zdravotním postižením jsou určeny výhradně
pro účely začlenění a setrvání těchto osob na trhu práce a pro
statistické účely.

(3) Úřad práce je povinen po ukončení poskytování služeb podle tohoto
zákona nebo poté, co fyzická osoba přestane být osobou se zdravotním
postižením, údaje týkající se této fyzické osoby učinit nepřístupnými
do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.

Pracovní rehabilitaceAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800173