Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 74 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 74

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 74

(1) Pro osoby se zdravotním postižením mohou být organizovány
specializované rekvalifikační kurzy. Tyto kurzy jsou uskutečňovány za
stejných podmínek jako rekvalifikace (§ 109).

(2) Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského
pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu),
náleží na základě rozhodnutí úřadu práce po dobu konání těchto kurzů
podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v
případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílnaAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800179