Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 82 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 82

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 82

(1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí
za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl
zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit
povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy
za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů
Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

(2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel
do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím
úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je
právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou
osobou.

(3) Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu
úřad práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu podle odstavce
1 rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu ^50).

(4) Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný
celní úřad podle sídla zaměstnavatele.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800187