Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 85 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 85

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 85

Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se
za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník (§
3 odst. 2) a rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3
odst. 3.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800194