Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 88 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 88

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 88

(1) Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušný úřad práce,
jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo zelená
karta,

a) nenastoupil do práce, nebo

b) ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení
vydáno, a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z
důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z
týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i
důvod ukončení zaměstnání.

(2) Informační povinnost podle odstavce 1 písm. a) musí zaměstnavatel
splnit v případě cizince, kterému byla vydána zelená karta, nejpozději
do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání
zelené karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k
zaměstnání podle § 92, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy
měl cizinec nastoupit na pracovní místo. Informační povinnost podle
odstavce 1 písm. b) musí zaměstnavatel splnit nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800197