Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 89 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 89

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 89

Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li
platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České
republiky nebo je-li držitelem zelené karty, pokud tento zákon
nestanoví jinak; za zaměstnání se pro tyto účely považuje i plnění
úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných
společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného
orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem
družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro
družstvo.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800198