Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 94 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 94

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 94

(1) Platnost povolení k zaměstnání může úřad práce s přihlédnutím k
situaci na trhu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i
opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. O prodloužení platnosti
povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn požádat příslušný úřad práce
nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti
vydaného povolení k zaměstnání.

(2) Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání obsahuje
stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání (§ 91). K
žádosti je nutno přiložit vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále
zaměstná.

(3) Oprodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydává úřad práce
rozhodnutí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800203