Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 95 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 95

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 95

(1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec,
jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým zaměstnavatelem na
základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k
výkonu práce na území České republiky.

(2) Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k
výkonu práce na území České republiky, je tuzemská právnická nebo
fyzická osoba povinna projednat s příslušným úřadem práce zejména počty
a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.

(3) Žádost o vydání povolení k zaměstnání pro vysílané cizince podává
právnická nebo fyzická osoba, k níž bude cizinec vyslán k výkonu práce
na území České republiky. Tato osoba je odpovědna za to, že cizinci
mají platná povolení k zaměstnání a povolení k pobytu po celou dobu
jejich vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

(4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 pronájem pracovní síly, může
úřad práce vydat cizinci povolení k zaměstnání, pokud bylo jeho
zahraničnímu zaměstnavateli vydáno povolení ke zprostředkování
zaměstnání podle § 60 odst. 1 písm. b) a zároveň jsou splněny podmínky
stanovené v § 92 odst. 1.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800204