Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 96 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 96

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 96

Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním
zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních
období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi
jednotlivými zaměstnáními na území České republiky uplyne doba nejméně
6 měsíců.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800205