Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 97 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 97

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 97

Splnění podmínek uvedených v § 92 odst. 1 se nevyžaduje při vydání
povolení k zaměstnání cizinci

a) který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování
svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na
dobu nejdéle jednoho roku. Toto období může být prodlouženo, nejdéle
však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů
platných v České republice,

b) do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými
pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež,
jichž se Česká republika účastní,

c) který je duchovním církve registrované v České republice nebo
náboženské společnosti registrované v České republice,

d) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,

e) kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za
stejným účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu ^3),

f) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu ^51),
nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení
azylu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800206