Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 100 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 100

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 100

(1) Platnost povolení k zaměstnání zaniká

a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

b) skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo

d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za
účelem zaměstnání z jiného důvodu.

(2) Povolení k zaměstnání může úřad práce rozhodnutím odejmout,
jestliže zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k
zaměstnání, s výjimkou výkonu jiné práce v důsledku převedení podle §
41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo jestliže bylo povolení k
zaměstnání vydáno na základě nepravdivých údajů.

(3) Příslušný orgán Policie České republiky informuje o skutečnosti
uvedené v odstavci 1 písm. d) příslušný úřad práce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800209