Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 103 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 103

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 103

Pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament
České republiky souhlas a kterou je Česká republika vázána, nebo právo
Evropských společenství umožňuje České republice zcela nebo částečně
pozastavit uplatňování předpisů Evropských společenství týkajících se
přístupu na trh práce, může vláda za podmínek stanovených touto
mezinárodní smlouvou nebo příslušným předpisem Evropských společenství
stanovit nařízením, vůči kterému státu a v jakém rozsahu Česká
republika této možnosti využije. Vláda může za stejných podmínek
stanovit nařízením podmínky přístupu na trh práce pro příslušníky
dotčeného státu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800212