Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 107 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 107

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 107

(1) Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního
rozpočtu a hospodaření s těmito prostředky se řídí zvláštním právním
předpisem ^46). Z těchto prostředků lze rovněž přispívat na programy
nebo opatření regionálního a celostátního charakteru a projekty
zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti a na
ověřování nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

(2) Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti poskytované podle částí
třetí a páté nelze zaměstnavateli poskytovat na stejný účel. Příspěvky
nelze poskytnout organizačním složkám státu a státním příspěvkovým
organizacím.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800221