Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 129 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 129

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 129

Postup při provádění kontroly podle tohoto zákona se řídí zvláštním
právním předpisem ^63), pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro kontrolu
dodržování podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu podle tohoto
zákona a pro uplatňování sankcí při porušení rozpočtové kázně platí
zvláštní právní předpisy ^64).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800242