Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 130 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 130

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 130

Zaměstnanci orgánu kontroly, vyjma zaměstnanců celního úřadu, kteří
plní úkoly podle tohoto zákona, prokazují své oprávnění k této činnosti
služebním průkazem, jehož vzor a náležitosti stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem. Zaměstnanci celního úřadu se prokazují
služebním průkazem podle zvláštního právního předpisu ^65). Služební
průkaz vydává a odnímá ministerstvo.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800243