Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 131 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 131

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 131

Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni vstupovat na pracoviště
kontrolovaných osob, požadovat od nich a jejich zaměstnanců předložení
potřebných dokladů, podání úplných zpráv, informací a vysvětlení ve
lhůtách k tomu určených, dále jsou oprávněni vyžadovat účast
kontrolovaných osob při projednávání výsledků kontroly a další
součinnost potřebnou k vytvoření podmínek k nerušenému a rychlému
provedení kontroly. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit provedení
kontroly a poskytovat zaměstnancům orgánů kontroly potřebnou
součinnost.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800244