Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 132 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 132

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 132

(1) Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při kontrolní činnosti
vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti
kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti, a
nejde-li o manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby, i prokázání,
že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na
základě jiné smlouvy. U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat
předložení povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a
povolení k pobytu, nebo zelenou kartu, pokud ji zákon vyžaduje.

(2) Fyzické osoby jsou povinny osvědčit svou totožnost a prokázat další
skutečnosti uvedené v odstavci 1.

(3) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 2 může kontrolní orgán
uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše
však do částky 50 000 Kč.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800245