Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 134 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 134

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 134

Zjistí-li orgán kontroly porušení povinností, jejichž dodržování je
oprávněn kontrolovat, je zaměstnanec orgánu kontroly, který kontrolu
provádí, povinen vyžadovat na kontrolované osobě odstranění zjištěných
nedostatků ve lhůtách jím k tomu určených a podání písemné zprávy o
přijatých opatřeních.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800247